Начало

Намирате се на прага на важен етап в живота си? Искате да продължите с висше образование в чужбина? Имате въпроси?

Следва да предвидите как ще осъществите тази цел – за колко време, с какви усилия от ваша страна и какви средства ще ви коства това.

Ние от Мис Диамандиева ООД, вече повече от 10 години работим в полза на кандидат-студентите, за да отговаряме на тези въпроси.

Подготовката за сертификати и изпити, доказващи владеенето на английски език (IELTS, iBT TOEFL, Cambridge CAE) е от изключително значение за успешното кандидатстване в последствие, ето защо при нас е предимно ИНДИВИДУАЛНА, за да се съобразим с възможностите и потребностите на всеки обучаем и постигнем въможно на висок резултат.

В процеса на кандидатстване – ориентиране, избор на дестинация и образователна институция, както и в последващите процедури, ние търсим най-доброто във всеки един кандидат, за да го извадим на преден план и повишим шансовете за успех.

Можем да вървим заедно напред, стига само да ни се доверите, защото „Everybody can choose whom to trust…“

За да бъдете информирани за новини по отношение на нашите дейности, четете нашия официален БЛОГ.

Ако искате да научите нещо повече и новини в сферата на европейското образование, четете нашия ИНФО БЛОГ.