Successful Stories

Издание Successful Stories - Мис Диамандиева ООД

Уважаеми кандидат-студенти,

През 2014 година, на прага на 7-та годишнина от основаването на „Мис Диамандиева” ООД (31 Август 2007 г.) решихме да отправим поглед назад във времето, за да направим равносметка и отчетем просперитета на нашите клиенти (кандидат-студенти) и през м.Август 2014 публикувахме първия брой на изданието „Successful Stories“, Issue #1, допълнено през 2015 –   Issue #2.

Издание Successful Stories – мнения и впечатления на студенти, завършили висше образование  в чужбина и ползвали услугите на консултантска фирма Мис Диамандиева ООД при кандидатстването си. Споделят : условия и качество на образованието в техния университет, студентски живот, разходи, алтернативи за Study Abroad или Placement Year, реализация след завършването на университета. 

Искрено благодарим на тези, които се отзоваха на поканата ни за участие в изданиЯтА.
“Successful Stories” са реалното измерение и на нашия успех. 

През 2016 година, изданието съдържа интервюта САМО с дипломирали се през 2016 година студенти – „Successful Stories“, Issue #3. 

Чествайки 10 годишнината от създаване на МИС ДИАМАНДИЕВА ООД през 2017, правейки равносметка на изминалите години, за нас беше огромна радост и вдъхновение факта, че повече от 30 % от завършващите наши студенти постигат най-високия възможен резултат  – FIRST CLASS Degree, като някои от тях имат и допълнителни призове за най-високи постижения, а повече от 90 % от останалите завършват с успех 2:1.

Приятно четене!

20162015
Нашата гордост

Ние, от Мис Диамандиева ООД, поддържаме връзка с нашите студенти в чужбина, за да бъдем съпричастни с техните трудности и успехи. Много от тях ни посещават регулярно, други – не, но всеки е добре дошъл, било то със сувенирна лъжичка за нашата колекция или само за да сподели впечатления от своя университет, среда, переспективи и бъдещи планове.

Мис Диамандиева ООД – колекция сувенирни лъжички №1


Мис Диамандиева ООД – колекция сувенирни лъжички №2