Образование в чужбина с нас

Мис Диамандиева ООД е специализирана консултантска фирма за образование в чужбина – консултации за възможности, процедури, документи.

Стартирайки през 2007 г., първата европейска година за България, инетересът на кандидат-студентите към образованието в чужбина тепърва се събуждаше. Моного от процедурите за нас като българи бяха неясни и в някои случаи даже противоречиви.

Към днешна дата все повече млади хора разбират предимствата, които дава едно образование в чужбина, не само като академична програма, но и като възможност да се учат и развиват в една мултикултурна среда, както и да придобият знания и умения, които да ги направят конкурентноспособни на следващ етап, когато се намират на пазара на труда.

Сроковете, процедурите и необходимите документи за различните дестинации за образование в чужбина се променят къде по-малко, къде повече всяка година. Стремим се да сме информирани за всички новости, за да можем да ви помогнем в най-голяма степен и направим процеса по кандидатстване възможно по-безпроблемен.