Цени – Чуждоезиково обучение

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ МИС ДИАМАНДИЕВА ООД В СИЛА ОТ 15.05.2017 Г.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

 • ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за SELT:  IELTS, iBT TOEFL – Хорариум: 24 астр.часа, Цена: 550 лв.;
 • Индивидуален IELTS Express Training – 10 астрономически часа / 10 теста / Продължителност на обучението: 15 дни – 1 месец.Цена: 275 лв.;
 • ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за Cambridge CAE – Предвид спецификата на изпита и индивидуалните качества на всеки обучаем – хорариум: min. 30 аст.часа, Цена: Заплащат се на модули по 10 астр. часа  – 250 лв. – до приключване на предвидения материал по методиката! ( САМО за кандидати, които ВЕЧЕ владеят английски език на ниво B2/C1 съгласно CEFR – доказано със сертификат ИЛИ нашия входен тест) ;
 • ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Хорариум: 20 астр.часа, Цена: 500 лв.
 • ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ – Нива А1, А2, B1, B2 по CEFR, Хорариум-30 астр.часа, Цена: 20 лв. / астр.час.

ГРУПОВА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗРАСТНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ, САМО СЛЕД СФОРМИРАНЕ НА ПЪЛНА ГРУПА И ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ЧАСОВЕ В ГРАФИКА.

 Отстъпки - Мис Диамандиева

ОТСТЪПКИ – ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

 1. Лоялен клиент: За всеки, който е ползвал наша  услуга и поръчва  следваща – 10 %
 2. Второ дете (ако първото е било или е наш клиент): – 10 %
 3. Споделено от приятел: Клиента,  идващ по препоръка ползва – 5 %
 4. Доведи приятел/и:Нов клиент води и друг/и клиент/и – ползва  – 10 % , за всеки следващ още – 5 %

  Доведеният клиент ползва отстъпка по т.3.
 5. IELTS регистация за изпит + подготовка: – 50 лв. от таксата за обучение.
  При направена РЕГИСТРАЦИЯ за изпит през Мис Диамандиева ООД, като IELTS регистрационен център за Британски съвет България(заплаща се таксата на Британски съвет – 395 лв.) И заплатено  обучение стандартен план ( 24 астрономически часа).