Цени – Кандидатстване в чужбина

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ МИС ДИАМАНДИЕВА ООД В СИЛА ОТ 15.05.2017 Г.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА: 

 •  ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ОБЩИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧУЖБИНА – ВРЕМЕТРАЕНЕ 45 МИН. БЕЗПЛАТНА! 
 •  Изработка на Проучване – опции / алтернативи при кандидатстване (конкретни университети, изисквания, процедури) – цена: 125 лв.

ПАКЕТНИ УСЛУГИ по КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. ПАКЕТ: FREE  – САМО ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕСТИНАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ
 2. ПАКЕТ: STANDARD

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ЕТАП I ( Ориентиране, подготовка на досие, кандидатстване) – 600 лв. ; ЕТАП IА (Подготвика на портфолио) – допълнителна такса: 200 лв. ,  EТАП II ( Студентски кредит) – 100 лв.;  ЕТАП III (Общежития) – 100 лв. ; ЕТАП IV ( ПОТВЪРЖАВАНЕ на oферти) – 150 лв.; ЕТАП V (Организиране на пътуването и самолетни билети) – безплатно.

ДРУГИ EU УНИВЕРСИТЕТИ – ЕТАП I (Ориентиране, подготовка на досие, кандидатстване):

Швеция, Дания – Пакетна цена: 450 лв. ;

Холандия – Пакетна цена: 550 лв.;

Франция –  Пакетна цена: 550 лв. При подготвика на портфолио – допълнителна такса: 200 лв.;

ГерманияАвстрия, др. – в зависимост от броя желани университети и процедурите по кандидатстване  – ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Германия: САМО за кандидатите за медицина, дентална медицина и ветеринарна медицина – ПАКЕТНА цена ЕТАП I (Ориентиране по избора на университети, обработка на документи, Легализация на диплома, заверки, подаване на кандидатурата он-лайн и изпращане на пакета документи до централата)  550 лв.

При кандидатстване за Германия ( съобразно изискванията на всички универитети) в предвидените по ЕТАП I дейности не се извършва обработка на Академична справка, а се предвижда НОТАРИАЛНА ЗЕВЕРКА НА КОПИЕ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на Диплома за средно образование – цена, САМО за тази дейностЕКСПРЕСНА ПОРЪЧКА ( 6 РАБОТНИ ДНИ) – 275  лв., НОРМАЛНА ПОРЪЧКА (10 РАБОТНИ ДНИ) 225  лв.,

За Швеция, Дания, Холандия, Франция – ЕТАП IV (ПОТВЪРЖАВАНЕ на Оферти) – 150 лв.

За всички дестинации в Европа: ЕТАП V (Организиране на пътуването и самолетни билети) – безплатно.

ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ във ВСИЧКИ ЕТАПИ на ПРОЦЕСА ПО ПОДГОТОВКА и КАНДИДАТСТВАНЕ за ОБРАЗОВАНИЕ в ЧУЖБИНА – ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Отстъпки - Мис Диамандиева

 ОТСТЪПКИ – ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА:

 1. Лоялен клиент:За всеки, който е ползвал
   наша  услуга и поръчва  следваща – 10 %

 2. Второ дете(ако първото е било или е наш клиент): – 10 %
 3. Споделено от приятел:Клиента,  идващ по препоръка ползва – 5 %
 4. Доведи приятел/и:Нов клиент води и друг/и клиент/и – ползва  – 10 % ,
  за всеки следващ още – 5 %
  Доведеният клиент ползваотстъпка по т.3.
 5. Ранно кандидатстване(в зависимост от дестинацията):
   За ЕТАП I – до -50%.