Чуждоезиково обучение

Ако сте в 10, 11 или 12 клас и планирате да продължите образованието си в чужбина в програма на английски език може да се свържете с нас за да започнете

Индивидуална подготовка за SELT: IELTS (Academic) или iBT TOEFL

Следва да се има предвид, че резултатите от тестовете са с валидност 2 години.

Препоръка: Да са валидни към 1 септември на годината, в която ще започнете образованието си в чужбина.

Начало: При първа възможност, според графика за занятия.

Хорариум: 24 астрономически часа


Индивидуален IELTS Express Training – 10 астрономически часа / 10 теста / Продължителност на обучението: 15 дни – 1 месец.


Групов IELTS Express Training – Група от 3-4 души / 12 астрономически часа / 9 теста / Продължителност на обучението:  1 месец ( 4 съботни дни Х 3 астр.часа, 10.00 – 13.00 часа)

Даваме възможност кандидатите да се подготвят за възможно най-кратко време, като отработят 4-те умения, посредством IELTS тестове  и анализ на резултатите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За стартиране на подготовка е необходимо кандидатите да имат ниво по английски език – Upper-Intermediate, B2 по CEFR, констатирано с входен тест.ПРОВЕРЕТЕ СВОЕТО ниво СЕГА с Бърз тест за поверка на ниво на владеене на английски език за ученици и студенти ! 

2. IELTS Academic и iBT TOEFL се преподават от г-жа Диамандиева.

Разпределението и графика на обучаемите се изготвя от Академичния мениджър – г-жа Диамандиева и се съгласува с Управителя на фирмата – г-н Младенов.

3. Сумата за обучение се заплаща 100 % преди стартирането му, след което се планира вписването на обучаемия в графика.


Оторизиран регистрационен център към Британски съвет


Индивидуална подготовка за Cambridge CAE

Сертификатът e безсрочен, но някои образователни институции започнаха да изискват и за него да не е положен преди повече от 2 години към датата на започване на учебната година.

Начало: При първа възможност, според графика за занятия.

Хорариум: min 30 астрономически часа

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. За стартиране на подготовка е необходимо кандидатите да имат ниво по английски език минимум B2 по CEFR,  констатирано с нашия входен тест.

2. Cambridge CAE се преподава от г-жа Диамандиева.

3. Сумата за обучение се заплаща 100 % преди стартирането му.

ПРОВЕРЕТЕ СВОЕТО ниво СЕГА с Бърз тест за поверка на ниво на владеене на английски език за ученици и студенти !