Международeн младежки съюз (MSM) - Образование в Чешката република

Имам въпроси и желая повече информация за образование и програми в Чехия

 

МИС ДИАМАНДИЕВА ООД - висше образование в чужбина - Чуждоезиково обучение

Подбор на университети в чужбина (Великобритания, Дания, Швеция, Холандия и други в Европа) - консултации, изпити, процедури, кандидатстване, финансиране, настаняване, кариерен тест и други.

ВАРНА-БЪЛГАРИЯ